16

Kasım
2011

Erken Emeklilik Yasası İle İlgili Tüm Soruların Cevapları

Yazar: admin  |  Kategori: Genel  |  Yorum: 11  |  2.709 views

Mevcut Emeklilik Yasası Ne zaman Yürürlüğe Girdi?
Takvimler 28 Mayıs 1999 yılını işaret ederken merhum Bülent Ecevit’e dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından verilen “57. Hükümeti Kurma Görevi”, “erken emekli olmak” isteyenler için bir anlamda “sonun başlangıcı” olmuştur. Zira tarih 8 Eylül 1999 yılını gösterirken yürürlüğe girecek olan “yeni emeklilik yasası” birçok hayalide suya düşürecektir.
Görevi devralan Bülent Ecevit Başkanlığındaki DSP – MHP – Anavatan Partisi koalisyonu, bütçedeki kapatılamaz açığı nihayetlendirmek amacı ile otuzlu ve kırklı yaşlarda emekli olup, dönemin sosyal güvenlik kurumu SSK’nın (Sosyal Sigortalar Kurumu) yavaş yavaş batışa sürüklenmesine neden olan kişilerin mevcut emeklilik haklarını ileri tarihlere tehir etme kararı almışlardır.
Kamuoyunda oluşan birçok çatlak sese, sivil toplum kuruluşu eylemlerine, muhalefet baskısına aldırış etmeyen dönemin hükümeti, sonrasında gelen iktidarlar tarafından birkaç revizyon geçirmesine rağmen büyük bölümü günümüze kadar ulaşan mevcut emeklilik yasasını 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayınlamıştır.
Çıkarılan kanun “emeklilik hayali” kuran birçok çalışanı olumsuz yönde etkilemiştir. Çünkü yürürlüğe giren yasa tüm beklentileri alt üst etmiştir. Zira kanun çıkmadan evvel belirli bir iş günü çalışıp, prim ödeyen kişiler; kaç yaşında olduğuna bakılmaksızın emekli olabilmekte idi. Örneğin otuz sekiz yaşını bitirmiş bir işçi eğer gereği kadar prim ödemiş ise emekli olma hakkı elde edebilmekteydi.
Yazımınız başında da belirttiğimiz gibi çok erken yaşlarda emekli olanlara senelerce maaş ödemek, sağlık hizmetlerinden faydalandırmak, emekli olan kişilerin bir daha herhangi bir işte çalışmaması gibi sebepler; hem SSK’ya, hem de ülke ekonomisine ağır darbeler vurmakta idi.
Hal böyle olunca bir anlamda saatli bombayı kucağında bulan elli yedinci hükümetin, emeklilik yasasını yeniden şekillendirmekten başka şansı kalmamıştı.
Emeklilik Yasasının Seçim Malzemesi Olarak Kullanılması
3 Kasım 2002 seçimlerine yaklaşılırken, seçim çalışması yapan hemen hemen tüm partilerin programlarında “emeklilik yasasının yeniden düzenlenmesi” maddesi yer almakta idi. Hatta bazı siyasi partiler sadece “emeklilik yasası” üzerinden siyaset yapıp, başka alanlarda herhangi bir seçim stratejisi bile geliştirmemişti. Zira ülkede çalışan herkesin hayali olan “erken emeklilik” çok iyi bir oy isteme malzemesi idi.
3 Kasım 2002’de tek başına iktidar olan “Adalet ve Kalkınma Partisi”; mevcut sigortalı çalışanların haklarını geliştirmenin ötesine geçemeyerek, seçimden evvel “erken emeklilik” ile alakalı verdiği sözleri yine bütçesel problemler yönünden gerçekleştiremedi. Hal böyle olunca yine muhalefet, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları devreye girdi. Ama bu eylem, söyle ve protestolarda maalesef sonucu değiştirmek için yeterli olamadı.
22 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleşecek olan seçimin çalışmaları başlatılırken hatırlayacağınız üzere yine “erken emeklilik” parti programlarında ilk üç sırada yer almakta idi. Meydanlar “emeklilik vaadi” veren liderlerin sesleri ile yankılanıyordu. Televizyon ve radyo programlarında kendilerine yer bulan tüm siyasiler emeklilik konusunda ciddi sözler vermeden stüdyoları terk etmiyordu.

Derken seçim yapıldı. “Adalet ve Kalkınma Partisi” önceki döneme göre oyunu yükselterek yine tek başına iktidar oldu. CHP ve MHP ise meclise giren diğer partilerdendi. Kısacası ne iktidar değişti ne muhalefet değişti. Dolayısı ile “erken emeklilik” sözleri havada kaldı. Derken yine sivil toplum kuruluşları, sendikalar, dernekler, kanaat önderleri girdi devreye. Meydanlar çalışanların protestosu ile inliyordu. “Mezarda Emeklilik” istemeyen vatandaşlar her gün eylemlerine yenisini eklemekte idi. Bildiğiniz gibi yine değişen bir şey olmadı. “Erken emeklilik” erkenden unutulup gitti.

Son yaşadığımız genel seçim olan 12 Haziran 2011 genel seçimlerine hazırlık maratonu başladığında, artık klişeleşmiş olan ve halk tarafından yutulmaya “erken emeklilik” masalı; bu kez cicili biçili anlatımlarla süslenerek oy malzemesi olarak kullanılmaya başlandı. Halk biliyordu ki bir liderin ağzından “erken” lafı çıkıyorsa, bir sonraki kelime kesinlikle “emeklilik” kelimesi olmalıydı. CHP’si, MHP’si, Ak Parti’si ve diğerleri hep “erken emeklilik” diyerek meydanların tozunu attırmaktaydı.

Derken seçim sonuçları ilan edildi. “Adalet ve Kalkınma Partisi” yeniden oy sayısı çoğaltarak tek başına iktidar olmuştu. Hükümet kuruldu ve görülen o ki hala “erken emeklilik” namına atılan herhangi bir adım yok.

Erken Emeklilik Yasası Çıkacak mı?

CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin tarafından hazırlanan “erken emeklilik yasa tasarısı” Ekim 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na, Genel Kurul’da görüşülmesi üzerine sunuldu. Sunulan yasa tasarısı içeriğinde, erkeklerde dokuz bin gün, kadınlarda yedi bin iki yüz gün prim ödeyenlerin yaşa bakılmaksızın emekli edilmesi konusu işleniyordu. Lakin hazırlanan yasa tasarısında maalesef “erken emekli” edilecek milyonlarca kişinin hangi kaynaktan finanse edilerek maaşlarının ödenebileceği konusunda en ufak bir görüş ya da dayanak belirtilmemişti. Dolayısı ile bir ütopyadan ileri gitmeyen “erken emeklilik yasa tasarısı”, daha görüşülmeye başlamadan rafa kaldırılmak zorunda kaldı. Hali hazırda yaşanan “PKK Terörü” ve “Van Depremi” gibi olayların gündemi ziyadesi ile meşgul etmesinden mütevellitte yeni tasarılar gündeme getirilemedi.

Erken Emeklilik Yasası Hayal mi?

Belli bir yaş haddinin dolması beklenmeden kişileri emekli etmek, 1999 yılında ülkeyi iflas ettirmek üzere iken bunun önüne son anda geçilebildi. Yasanın eski haline getirilmesi halinde ise aynı durumun tekrar yaşanılacak olması kaçınılmazdır. Dolayısı ile “erken emeklilik” olgusu aslında bir hayalden öteye gitmemektedir. Muhalefet partileri dönem dönem siyasi argüman yaratmakta zorlandıklarında, sanki “erken emeklilik yasası” çıkarmak olası bir durummuş gibi, siyasi söylemlerini bu yönde dile getirmektedirler. Lakin ekonomiden birazcık anlayan herkes bu yasanın, halkın beklediği şekilde çıkarılmasının imkansız olduğu görebilir.

Erken Emeklilik Dedikoduları

Söylediği yalana kendisi de inandığından ötürü kaynağı belli olmayan bir dedikodu ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bir kereye mahsus, yeni mezunlara istihdam olanağı sağlamak amacı ile kadınlarda yirmi, erkeklerde yirmi beş yıl sigorta pirimi ödeyenlerin emekli edileceği düzmecesidir. Teknik olarak ta, mantık olarak ta faydası ve uygulanabilirliği olmayan bu söylenti, “şehir efsanesi” statüsünden öteye gitmemektedir.

Erken Emeklilik Yasası Yerine Ne gibi Alternatifler Üretilebilir?

Çalışan vatandaşa “erken emeklilik” hakkı yerine alternatif olarak ne verileceği konusuna cevap arandığında; ilk sorulması gereken soru “kişiler neden emekli olmak ister” sualidir. Zira her ne kadar “erken emeklilik yasası” çıkarılamayacak gibi gözükse de bu durum vatandaşların sosyal güvence anlamında daha iyi koşullar altında yaşatılamayacağı anlamına gelmemektedir.

İnsanların erken emekli olma isteklerinin en önemli sebebi çalışamayacak duruma geldiklerinde geçimlerini sağlayamama korkusudur. Eğer sosyal devlet ilkesi uyarınca, her hangi bir sebeple çalışamayacak durumda olan vatandaşınıza hayatını idame ettirebilecek kadar maaş bağlarsanız, bu sebeple emeklilik isteyenler “erken emeklilik” konusunu akıllarından bile geçirmezler. Birde bu kategoride bulunan vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden de ücretsiz faydalandırıldığında erken emekliliğin “e” harfini duyamazsınız.

İkinci önemli husus ise; emekli olana kadar ağır işlerde çalışan kişilerin emekli olup çalışmak istememe durumudur. Bu sınıfta olan kişilere “erken emeklilik” yerine bir müddet sonra daha az beden gücü gerektiren işlerde çalışma imkanı sunarsanız yine vatandaşın gönlünü almış olursunuz.

Bu ve buna benzer düzenlemelerle, insanlar erken yaşlarda emekli edilip gayri safi milli hasılaya olan katkıları yok edileceğine, daha çok verim alınan bir sosyal güvence sistemi oluşturulabilir.

Yurtdışında Emeklilik  Yaşı Kaçtır?

Alanında ilerleme sağlamış ekonomilere baktığınızda, hiçbir ülkede geçmişte yurdumuzda olduğu gibi erken yaşta emeklilik mümkün değildir. Bazı ülkelerin kadın ve erkekler için emeklilik yaşları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Ülke Adı Erkek Emeklilik Yaşı Kadın Emeklilik Yaşı
Belçika 65 65
Hollanda 65 65
Fransa 65 65
Avusturya 65 60
Danimarka 65 65
Almanya 67 67
Yunanistan 65 65
İtalya 65 60
Norveç 67 67
İsveç 65 65
İspanya 65 65
ABD 67 67
İngiltere 65 65
Japonya 60 60
İsviçre 65 64

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere Türkiye’deki emeklilik yaşı dünya standartlarının üstünde değildir. Dünyanın dev ekonomileri arasına girmek, her yaşta üreten bir toplum ile mümkündür.

“Emeklilik Yasa Tasarısı” ve “Erken Emeklilik” hakkındaki tüm görüşlerinizi yorum bölümünden iletebilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı bir yaşam sürmeniz dileklerimizle…

Gelen Aramalar: erken emeklilik yasası,erken emeklilik yasas,erken emeklilik hakkında kanun tasarısı 2013,erkenemeklilikyasası,erken emeklilik hakkında kanun tasarısı 2014,erken emeklilik,mecliste yeni yasa emeklilikle ilgili,yeni emeklilik yasa tasar?s? 2013,kadınlara erken emeklilik ne zaman yürürlüğe girecek,erken emeklilik ne zaman yürürlüğe girecek

yorumlar:

11 Yorum Yapılmış!

  coupons

  Kas 15, 2011

  Emeklilik yasası hakkında böylesine güçlü bir hikaye okumak için etkilendim

  Atakan

  Kas 16, 2011

  erkeklerede askerliğini tam olarak yapsın. babam askerliğini yaptı. devleti için 20 ay askerlik yaptı ve isteğe bağlı ödedi.

  Mustafa

  Kas 16, 2011

  Şu anki durumuma göre, 5500 olan pirim günümü 7060 olarak geçmiş ve 20 yılımı tamamlamış bulunmaktayım. Yaş olarak da 4,5 yıl beklemem gerekiyor. (47 yaş)

  Ayşe

  Kas 17, 2011

  Annem 20.10.1958 doğumlu. Göreve başlama tarihi 01.06.1993. 5675 iş günü çalışmıştır. Görevden ayrılış tarihi 29.07.2009′dur. Yeni çıkan kanun tasarısı kapsamına giriyor mu? Ne zaman emekli olabilir? bilgilendirirseniz sevinirim..

  Hasan

  Kas 17, 2011

  Artık yeter yıllarca iki kişilik çalıştırıldık.Bizim de kalan ömrümüz için emekli olarak yaşamak hakkımız..Şanssızlığımız bir kaç yıl geç doğmak mı ? Ben sigortalı olduğumda 25 yıl 5000 gün şartına tabiydim.Öyle de sonlanmalıydı.Kanun çıktığı yıldan sonra yürürlüğe girmesi gerekirdi.Bizim çalıştığımız şartlarla şimdi çalışılan şartlar bir değil ki…Bizler emekli edilirsek 2.5 milyon kişiye yeni iş alanı çıkmasıda cabası.Erken emeklilik istiyoruz.

  Kenan KESKİN

  Kas 19, 2011

  Ben bahsettiğiniz yasa nedeniyle emeklilikte “kademeli” yaş şartına takılanlardan biriyim. Ülkemizde şu anda emeklilik yaşı erkeklerde ve kadınlarda 65 tir. Bu haklı görülebilir çünkü yasa 2008 de kabul edilirken maddeleri geriye dönük bir şekilde işletilmemiştir. Ancak 1999 da kabul edilen ve anayasa mahkemesi tarafından reddedildiği halde 2002 de tekrar kabul edilen yasa bu tarihlerden önce sigortalı olmuş milyonlarca insanı haksızlığa uğratmıştır.( Neticesinde haksızlığa uğrayan seçmenler bu yasadan sorumlu tuttuğu anap+dsp+mhp hükümeti ile onlara dışarıdan destek veren chp yi kasım 2002 de yapılan seçimde meclis dışına atmıştır.)
  Kısaca 1999 depreminden sonra çıkarılan bu yasa hem hukuksal hemde sosyal yönden sakat bir yasadır.
  Ekonomik yönden ise: “ekonomiden birazcık anlayan herkes bunun imkansızlığını bilir” tarzı yaklaşımınız sakat ve taraflı bir yaklaşımdır. Ekonomi sadece BORSA-FAİZ-DÖVİZ-ALTIN bilimi değildir. Dünyanın bugün yaşadığı ekonomi krizin insanı ön plana koymayan sanal-materyalist değerler yüzünden yaşandığını savunan yüzlerce ekonomistte vardır. Üstelik ekonomiyi yavaşlatılacağına inanılsa bile hiçbir devletin kendisine 25 yılı geçik süredir pirim ödeyen bu insanların emeklilik hakkını elinden almaya (üstelikte “GERİYE DÖNÜK İŞLETİLEN” bir yasa maddesiyle) hakkı ve yetkisi olmamalıdır…

  Necip

  Kas 26, 2011

  Emekliliğin kıymeti yaş kemale erdikten sonra anlaşılıyor,çalışmak artık insana bıkkınlık veriyor ben gencim liseyi henüz bitirmedim ama bu düşüncülerimi babama bakarak söylüyorum tabi ki yaşlandıkça vücut artık kaldırmıyor

  Melisa

  Ara 12, 2011

  Emekli olmak eski yıllara gör artık daha zorlaşıyor önceden bir işe girdiğinizde en azından bir kaç yıl çalışırken şimdi artık işveren hemen kapı dışarı ediyor

  Marlien

  Ara 29, 2011

  That insight’s peerfct for what I need. Thanks!

  Jayne

  Ara 29, 2011

  What liberating knowledge. Give me lriebty or give me death.

  atiye

  Eyl 22, 2013

  yorum yapmaya gerek yok her şey ortada yorum yapacaz derken yaşlancaz yine emeklı olamıcaz.Milletvekilleri hiç çalışmıyor,yorumda yapmıyor ama erken emekliliği hak ediyorlar,akışına bırakalım bizim 10tane emeklinin maası bir vekilin emekli maaşı biz niye emekli olalım ki varsın onlar olsun.Biz mezara grince zaten emekliyiz.

yorum yapmak ister misin?

© Tüm Hakları Saklıdır - togy.net
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Wordpress togy.net alexa bilgileri